Logg inn

Permakem / HMS

Råvarer og hjelpestoffer
Logistikk / kjemiløsninger for din bedrift »

HMS

Helse, Miljø og Sikkerhet er en vesentlig og viktig del av det Permakem AS til daglig jobber med. Det er spesielt fokus på riktig lagring, håndtering, samt korrekt merking og oppdaterte sikkerhetsdatablad.

Permakem AS benytter dataprogrammet ”ECOONLINE” i vårt arbeid med å utarbeide sikkerhetsdatablader, etiketter, plakater og transportkort.

Permakem AS har egen sikkerhetsansvarlig og uavhengige selskaper som kontrollerer oss igjen. Det er etablerte rutiner i bedriften som omfatter ansatte og vårt miljø.

Firmaets internkontroll, kvalitetshåndbok, rutiner og arbeidsinstrukser er godt dokumentert og er bygget opp etter ISO prinsippene.

Valg av produsenter og leverandører gjøres omhyggelig hvor vi bestreber at alle skal være ISO-sertifiserte.

Ved spørsmål ang. våre sikkerhetsdatablader, kontakt Øyvind Bergheim (oyvind@permakem.no), eller kontakt oss her

Acticide mbs

Databladet er under revisjon

Ammoniumbifluorid

application/pdf Ammoniumbifluorid
Last ned

Arbocel FD 00, FD 40 og FD 600-30

application/pdf Arbocel FD 00, FD 40 og FD 600-30
Last ned

Arbocel B 600, BC 1000, BC 1000T, BE 600/30 PU, BER 40, BWW40

application/pdf Arbocel B 600, BC 300, BC 1000, BC 1000T, BE 600/30 PU, BER 40, BWW40
Last ned

ARBOCEL C 100, C 320, C 750 FP

application/pdf ARBOCEL C 100, C 320, C 750 FP
Last ned

Arbocel PWC 500-66 LD

application/pdf Arbocel PWC 500-66 LD
Last ned

BioWet

Sikkerhetsdatablad fåes på forespørsel

Boraks Dekahydrat

application/pdf Boraks Dekahydrat
Last ned

Celite

Databladet er under revisjon

CSR Natronlutløsning 32%

application/pdf CSR Natronlutløsning 32%
Last ned

DBE (Dibasic esters)

application/pdf DBE (Dibasic esters)
Last ned

Diammoniumfosfat

Databladet er under revisjon

Eddiksyre 60% Teknisk

application/pdf Eddiksyre 60% Teknisk
Last ned

Ekoflock 50-100

Databladet er under revisjon

Etyldiglykol

Databladet er under revisjon

Ferrispec FP Black XB5515

application/pdf Ferrispec FP Black XB5515
Last ned

Ferrispec FP Yellow Pigment

application/pdf Ferrispec FP Yellow Pigment
Last ned

Flexisolv®DBE®-LVP Ester

application/pdf Flexisolv®DBE®-LVP Ester
Last ned

Fosforsyre 75/85%

application/pdf Fosforsyre 75-85%
Last ned

Gelatin

Databladet er under revisjon

Giese-salt

Sikkerhetsdatablad fåes på forespørsel

Glycolic Acid 70 E

application/pdf Glycolic Acid 70 E
Last ned

HCR Saltsyreløsning

application/pdf HCR Saltsyreløsning
Last ned

Ionebyttemasse Lanlang®TA207, TA 208

application/pdf Ionebyttemasse Lanlang®TA207, TA 208
Last ned

Ionebyttemasse TA301D

application/pdf Ionebyttemasse TA301D
Last ned

Ionebyttemasse TC001D og TC008

application/pdf Ionebyttemasse TC001D og TC008
Last ned

Iso-amylacetat

Databladet er under revisjon

Jernklorid

Databladet er under revisjon

Jernnitrat

Databladet er under revisjon

Jernsulfat heptahydrat

application/pdf Jernsulfat heptahydrat
Last ned

Kaliumpermanganat

application/pdf Kaliumpermanganat
Last ned

Kalsiumhypokloritt

application/pdf Kalsiumhypokloritt
Last ned

Kobberklorid

Databladet er under revisjon

Magnesiumsulfat Heptahydrat Tekn.

application/pdf Magnesiumsulfat Heptahydrat Tekn.
Last ned

Melkesyre 80% FCC

application/pdf Melkesyre 80% FCC
Last ned

Natriumaluminat løsning

application/pdf Natriumaluminat løsning
Last ned

Natriumbikarbonat

application/pdf Natriumbikarbonat
Last ned

Natriumbisulfitt løsning

application/pdf Natriumbisulfitt 32%
Last ned

Natriumerythorbate

application/pdf Natriumerythorbate
Last ned

Natriumethylat kryst.

application/pdf Natriumethylat kryst.
Last ned

Natriumhexametafosfat

application/pdf Natriumhexametafosfat
Last ned

Natriumhydrosulfitt

application/pdf Natriumhydrosulfitt
Last ned

Natriummetabisulfitt

application/pdf Natriummetabisulfitt
Last ned

Natriummetasilikat

application/pdf Natriummetasilikat
Last ned

Natriummolybdat

Databladet er under revisjon

Natriumpyrofosfat

application/pdf Natriumpyrofosfat
Last ned

Natriumtripolyfosfat

application/pdf Natriumtripolyfosfat
Last ned

Nitrittsalt

Databladet er under revisjon

Optonit ® 60 (alle typer)

application/pdf Optonit ® 60 (alle typer)
Last ned

Orange 4 Serie 610

application/pdf Orange 4 serie 610
Last ned

Orange 5 Serie 911

application/pdf Orange 5 Serie 911
Last ned

Orange 5 Serie C100

application/pdf Orange 5 Serie C100
Last ned

Para-toluenesulfonsyre (ptsa)

Databladet er under revisjon

Parafinvoks, fast og flytende

application/pdf Sikkerhetsdatablad Parafinvoks
Last ned

Paraformaldehyd

Databladet er under revisjon

Preventol cmk-natriumsalt

application/pdf Preventol CMK -natriumsalt
Last ned

Retardan l

Databladet er under revisjon

Räuchergold KL 1/4, 2/16, HB 500/1000, HBK 750/2000

application/pdf Räuchergold KL 1-4, KL 2-16, HB 500-1000, HBK 750-2000
Last ned

Silsan Cream TKL-P

application/pdf Silsan Cream TKL-P
Last ned

Silsan FC 6 Konz. S

application/pdf Silsan FC 6 Konz. S
Last ned

Silsan FC 6772 Konz.

application/pdf Silsan FC 6772 Konz.
Last ned

Sitronsyre Anhydrat

application/pdf Sitronsyre Anhydrat
Last ned

Sitronsyre Monohydrat

application/pdf Sitronsyre Monohydrat
Last ned

Sitronsyreløsning 50% teknisk

application/pdf Sitronsyreløsning 50%
Last ned

Sorbitol, fast og flytende

application/pdf Sikkerhetsdatablad Sorbitol
Last ned

Sterling Colour 911 Series Special Pink 497 D

application/pdf Sterling Colour 911 Series Special Pink 497 D
Last ned

Sukralose

Databladet er under revisjon

Superfloc A-120PWG

application/pdf Superfloc A-120PWG
Last ned

Superfloc A-130HMW

application/pdf Superfloc A-130HMW
Last ned

Superfloc A-1849RS

application/pdf Superfloc A-1849RS
Last ned

Superfloc A-1883RS

application/pdf Superfloc A-1883RS
Last ned

Superfloc C-492HMW

application/pdf Superfloc C-492HMW
Last ned

Superfloc C-494HMW

application/pdf Superfloc C-494HMW
Last ned

Superfloc C-496HMW

application/pdf Superfloc C-496HMW
Last ned

Superfloc C-498HMW

application/pdf Superfloc C-498HMW
Last ned

Superfloc C-62091

application/pdf Superfloc C-62091
Last ned

Superfloc C-62807

application/pdf Superfloc C-62807
Last ned

Superfloc C-6592RS

application/pdf Superfloc C-6592RS
Last ned

Svovelsyre 15-96%

application/pdf Svovelsyre 15-96%
Last ned

Tetrakaliumpyrofosfat

application/pdf Tetrakaliumpyrofosfat
Last ned

Titandioksid (rutil og anatas)

application/pdf Titandioksid
Last ned

TMAH (Puranal 25%)

application/pdf TMAH (Puranal 25%)
Last ned

Tretjære

Databladet er under revisjon

Trietanolamin (tea)

Databladet er under revisjon

Trinatriumnitrilotriacetat

application/pdf Trinatriumnitrilotriacetat
Last ned

Vitacel R 200 C Super Fine

application/pdf Vitacel R 200 C Super Fine
Last ned

White Spirit Regular

text/html White Spirit Regular
Last ned

Yellow 27 Serie 911

application/pdf Yellow 27 Serie 911
Last ned