Logg inn

Permakem / Permakem AS / PERSONVERNERKLÆRING

Råvarer og hjelpestoffer
Logistikk / kjemiløsninger for din bedrift »

PERSONVERNERKLÆRING

Vår behandlingsansvarlige er Marius Selvig, han kan nåes på marius@permakem.no

Hva lagres:
Av personopplysninger lagres kun navn, e-postadresse samt telefonnummer. Vi lagrer ikke person sensitive opplysninger på våre kunder og leverandører.
I hovedsak er personopplysningene innhentet direkte fra den registrerte, telefonsamtale, møte eller e-post.
Alle kontakter lagret i vår kundedatabase vil, så snart de registreres, motta en samtykkeerklæring.
Dersom vi innhenter personopplysninger fra andre enn den registrerte vil vi varsle vedkommende snarest og senest innen første kommunikasjon hvor vi også opplyser om hvor vi har hentet opplysningene fra og hvorfor vi har lagret opplysningene i vår database.
Dette gjøres ved å sende ut en samtykkeerklæring/e-post til den registrerte.

Behandlingsgrunnlag:
Vi lagrer opplysninger om våre forretningsforbindelser for å ivareta våre eksisterende avtaler eller dersom vi har ønske om å opprette en forretningsforbindelse/kontakt – en berettiget interesse.
Vi vil ikke gi de registrerte opplysninger videre til tredjepart, de er lagret hos oss kun for å ivareta våre gjensidige interesser.

Lagringstid:
Alle personopplysninger blir slettet eller anonymisert dersom behandlingsgrunnlaget ikke lengre er gyldig. Unntaket er dersom opplysningene må oppbevares for å ivareta annen lovgiving.
Dersom et samtykke blir trukket tilbake vil vi snarest slette personopplysningene som er lagret.

Den registrertes rettigheter:
Ved ønske om innsyn i de lagrede opplysningene om deg ber vi om at dere kontakter vår behandlingsansvarlige. Vi vil svare på din henvendelse snarest mulig og senest innen 30 dager etter at den er mottatt.
Vi vil, for å sikte at vi svarer korrekt person, sende tilbakemelding ved å benytte vår lagrede e-postadresse.
I henhold til personvernlovgivningen har den registrerte rett til å bli slettet, få sine opplysninger korrigert, til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen samt kreve rett til dataportabilitet.
Videre har den registrerte rett til når som helst å trekke tilbake det gitte samtykke uten at det påvirker lovligheten av en behandling basert på et samtykke før samtykket trekkes tilbake.

Klager:
Eventuelle klager på vår behandling av personopplysninger kan rettes til Datatilsynet.

Automatiserte avgjørelser:
Permakem foretar ingen automatiserte avgjørelser.

Lørenskog, 25.05.2018