Logg inn

Permakem / Produkter / Offshore / Prosesshjelpemiddel

Råvarer og hjelpestoffer
Logistikk / kjemiløsninger for din bedrift »

Se produktliste

Prosesshjelpemiddel

Vi har enkeltråvarer og blandinger som anvendes som prosesshjelpemidler.
For både rensing og oppkonsentrering, justering av pH samt flytegenskaper.

Ta kontakt